Begravningsbyrå Uddevalla

Finns det någon fördel att jämföra flera begravningsbyråer innan en av dessa anlitas? Både ja och nej. Det beror framförallt på vad man som anhörig prioriterar. Fem byråer i Uddevalla har jämförts där två tillhör några av de största nationella kedjorna inom branschen. Men här finns även små lokala företag. Vad är skillnaderna?

Räkna ut fast pris direkt online

De stora nationella kedjorna, som finns representerade i Uddevalla, har ofta uträknare på sin hemsida. Där kan man i lugn och ro göra olika val och därefter se hur mycket en begravning skulle kosta. Detta med allt från val av kista till begravningsprogram och sång. Det är ett smidigt första steg för de som vill se vad en begravning kostar och vad det är som påverkar detta pris. Eftersom uträkningarna inte är bindande kan man använda dem även om en annan begravningsbyrå i Uddevalla sedan skulle anlitas.

Fast pris hos begravningsbyrå

Ett alternativ är att man kontaktar den begravningsbyrå man vill ha hjälp av och får en tydlig offert kring vad det kostar och vad som ingår. Det kan däremot kännas något svårare. För vissa kan det upplevas ”snålt” att jämföra priser för en begravning. Men att jämföra priser online kan ju alltid ske utan att någon kontakt behöver ske.

Mer än bara en begravningsbyrå

Vill du ha hjälp med begravningen hos ett företag och sedan gå till ett annat när det kommer till skatteplanering, bouppteckning och juridiska frågor? Eller är det bekvämt att få all denna hjälp från samma företag?

Det kan å ena sidan låta bekvämt att få all hjälp på ett och samma ställe men det behöver inte vara det mest bekväma. En begravningsbyrå jobbar främst med människor i sorg medan juridiska frågor kommer senare och är något mer ”hårda värden”. Antingen väljer du en begravningsbyrå som har denna fullservice eller en byrå som har samarbete med någon juristbyrå i Uddevalla och därmed kan rekommendera dem.

Kan de anordna begravningar utifrån olika religioner?

Samtliga begravningsbyråer i Uddevalla kan anordna en kristen begravning alternativt en begravning helt utan religiösa inslag. Men när det kommer till begravningar inom andra religioner kan det bli något smalare utbud.

Vill du exempelvis ha en islamsk begravning eller en utifrån de judiska traditionerna? Även om byråerna ofta kan anpassa ceremoni och process så är det bäst att välja en byrå som tydligt skriver på sin hemsida att detta alternativ finns. Då kan man vara säker på att de har den kunskap och erfarenhet som krävs. För dig som vill ha en klassisk begravning (kremering eller kista) bör det inte vara något problem att välja begravningsbyrå. Det är alltså när det kommer till speciella önskemål som det kan skilja mellan de olika byråerna. Det gör också att man planering i förväg kan vara skönt.

Önskas auktoriserad begravningsbyrå i uddevalla?

Det finns ingen garanti att en auktoriserad begravningsbyrå ger bättre service än en byrå som inte är auktoriserad. Men med denna auktorisation följer vissa förhållningssätt, etiska regler och arbetssätt. Dessutom kan man som kund påtala felaktigheter varpå byrån kan uteslutas om dessa fel är grova. Det blir därmed en viss extrakontroll vilket kan uppfattas som en trygghet. För en del kunder är det inte alls relevant – för andra mycket viktigt. Det är iallafall en sak som skiljer begravningsbyråerna i Uddevalla åt då inte samtliga är auktoriserade. Det är däremot mycket vanligt. I Sverige är drygt 400 begravningsbyråer auktoriserade.

Planera och jämför innan – En trygghet i förväg

Ibland kommer ett dödsfall oväntat – men ofta är de anhöriga medveten om att begravning närmar sig. I dessa fall finns flera fördelar att prata igenom begravningen innan. Ofta kan man göra detta med personen som kommer att avlida men i annat fall kan de anhöriga träffas i god tid och planera hur man vill ha det. Även om personer avlider efter obotlig sjukdom är dödsfallet omskakande för de anhöriga. Att då ha pratat igenom de olika möjligheterna som finns skapar en trygghet. Här finns även tid att i lugn och ro jämföra och välja begravningsbyrå. Att ta kontakt och ha ett första samtal kostar inget. Därmed finns möjligheten att kontakta flera begravningsbyråer i Uddevalla för att se vem man får mest förtroende för samt om priser och service upplevs vara på en god nivå.

Begravningen brukar bli enklare att planera om den som avlider har fyllt i ”vita arkivet”. Det är ett häfte där en rad frågor anges kring hur man önskar ha sin begravning, ceremonin och om något specifikt önskar testamenteras bort. Vita arkivet är inte juridiskt bindande så de anhöriga måste inte följa dessa önskemål. Men i de allra flesta tillfällen väljer man att följa personens sista vilja. Som anhörig kan det även vara skönt att känna att man gjort vad man kan för att möta önskemålen från personen som nu inte längre finns bland dem.