Revisor Uddevalla

För dig med företag är det viktigt att låta en utbildad revisor ta hand om din bokföring. En revisors uppgift är att verifiera och kontrollera att allt stämmer när det kommer till hela verksamhetens ekonomi och bokföring. I Uddevalla finns det flera olika byråer samt även privata företag som kan hjälpa till med revision. Är man ett nystartat företag kan det vara särskilt bra att ta hjälp från en revisor eftersom det väldigt många saker att ha koll på när det kommer till företagsekonomi, skatter och inbetalningar. Revisorn kan också ge en bra input på hur ni kan få ett bättre år, hur ni kan tänka gällande inköp och liknande.

Revisorer i Uddevalla

En revisor gör varje år en noggrann granskning av ett företags årsredovisning och bokföring. Man kollar igenom allt på detaljnivå och informerar företag om det är något som saknas. Som nyetablerat företag kan det vara väldigt hjälpsamt att få hjälp med alla frågor som kan uppkomma. Detta är något du och din revisor kan gå igenom under möten. Kom dock ihåg att du anlitar rätt sorts revisor. Själva yrkesnamnet revisor kan många kalla sig, men att vara en auktoriserad revisor är något helt annat. En auktoriserad revisor måste man först ha en högskoleutbildning med kandidatexamen. När kandidaten är klar behöver studera på heltid, då som anställd hos ett riktigt revisionsföretag. Det är viktigt att den som handlägger utbildning även är auktoriserad revisor.

Måste jag ha revisor?

Enligt lag måste du med aktiebolag ha en revisor som sköter om bokföringen. Om du däremot har ett privat aktiebolag kan lagarna skilja sig. Om du uppfyller två av dessa tre påståenden måste du ha en revisor:

 1. Du har fler än tre anställda
 2. Din balansomslutning är högre än 1,5 miljoner kronor
 3. Din nettoomsättning är högre än tre miljoner kronor

Reglerna är även annorlunda om det gäller ett handelsbolag eller liknande. Du kan hitta all information om detta hos bland annat Bolagsverket. Här finns även bra information för dig som driver en förening. Förutom revisorer finns även andra bra tjänster att få hjälp med, exempelvis från redovisningskonsulter, varumärkesbyråer, specialistombud och advokater.

Hitta en revisor i Uddevalla

För att hitta en skicklig revisor i Uddevalla behöver du sällan leta särskilt länge. Här finns bland annat Uddevalla Bokförings & Revisionsbyrå AB, Westra Revisioner och det mindre företaget Hagsgård Revision. Det kan vara bra att kontakta några olika byråer innan du bestämmer dig. Berätta vad du behöver hjälp med för att se vad som kan erbjudas. Det är även bra om du själv som företagare har någorlunda koll på ekonomin och bokföringen. Det finns bland annat flera bra kurser i Uddevalla där du får lära dig mer om såväl bokföring som företagande.

Vill du bli revisor?

Att arbeta som revisor innebär en relativt hög lön, dock bör du känna till att utbildningslängden är bastant. Efter att du gått klart gymnasiet väntar åtta år av mer djupgående utbildning där de första tre åren sker på antingen universitet eller högskola. Här ska du kamma in 180hp inom ekonomi. Efter de första tre åren och godkänd kandidatexamen väntar den praktiska delen – tre års utbildning där du direkt arbetar med en annan auktoriserad revisor. Dessa tre år brukar vara väldigt bra för den som studerar då man verkligen får en riktig inblick i hur revisorer arbetar. När dessa tre år har gått är det dags för de sista två åren. Här kan du välja att fortsätta den praktiska utbildningen hos den auktoriserade revisorn, men även inom en teoretisk utbildning. När du väl studerat dina åtta år är det dags för slutprovet, det gör du hos Revisorsnämnden. För att komma in på högskola för att fortsätta studera ekonomi måste du ha godkänt i följande gymnasiala ämnen:

 • Grundläggande behörighet
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Om du söker på internet kan du få en mer utförlig lista över vilka ämnen och hur många poäng som behövs.

Vad krävs för att bli godkänd av Revisorsinspektionen?

När du väl har genomgått utbildningen ska du anlägga ett prov hos Revisorsinspektionen för att äntligen kunna få din titel och börja arbeta på riktigt. För att få godkänd auktorisering behövs följande:

 • Du måste ha arbetat inom en revisorsverksamhet
 • Du ska vara bosatt i Sverige eller inom EES
 • Du får inte vara i konkurs
 • Du ska vara lämplig att arbeta som revisor

Du kan se hela listan hos Revisorsinspektionen.se och även ta reda på mer om hur de arbetar och varför de finns.

Vikten av revisorer i Uddevalla

Även om det kostar att anlita en revisor är det i de flesta fall värt sin kostnad. Om man själv försöker sig på bokföringen men inte gör det på rätt sätt kan du bli återbetalningsskyldig. Det kan även hända att du råkat betala in för lite skatt, något som kan ge en stor återbetalningskostnad.