Kategorier
Uddevallanyheter

Nu ska 200 miljoner sparas i Uddevalla

På grund av att skatteintäkterna i Uddevalla inte följt med i ökningen av utgifterna har kommunen hamnat i en situation då 200 miljoner behöver sparas. Besparingen förväntas ske med hjälp av ny teknik – och mindre personal.

Fram till 2022 ska Uddevalla kommun minska sina utgifter med 200 miljoner. Första steget sker nästa år då besparingar på 80 miljoner genomförs. Det är däremot inte klart ännu var nedskärningarna kommer att ske men till Dagens Nyheter säger ekonomichefen att ”det man ofta drar ner på är personal”. Ett exempel är att det inom utbildningsområdet behöver ske en minskning av kostnader på 75 miljoner. En nedskärning som tydligt kan påverka kommunens samtliga skolor med färre lärare och neddragningar på stöd och hjälp.

Stor oro

Med färre lärare och specialpedagoger skulle en ännu större arbetsbörda läggas på den skolpersonal som redan anser att man inte hinner med. Blir det färre specialpedagoger kommer framförallt de elever som har svårt att klara av skolan att få det ännu tuffare att klara kraven.

Digitalisering ska spara 45 miljoner

Utöver att minska på personalstyrkan ska även digitalisering spara stora summor. Man räknas med att flera administrativa uppgifter ska kunna förenklas genom digitala lösningar vilket därmed skulle spara 45 miljoner per år. Men för att kunna spara krävs utredningar och planering. Kommunen har därför köpt in konsulter för totalt en halv miljon för att få hjälp med planeringen. Peter Larsson, som är kommundirektör, menar att ”utgiften är lätt att försvara”.