Tänk Globalt Handla Lokalt i Uddevalla

Uddevallanyheter

Gymnasielever praktiserar i Indonesien

Gymnasielever praktiserar i Indonesien

Gymnasielever praktiserar i Indonesien

I slutet av oktober åker tolv gymnasieelever från Uddevalla gymnasieskola till Indonesien för att genomföra APL under fyra veckor. En APL som både ger yrkeskunskap och insikt i hur arbetet utförs i andra delar av världen.

Inom de praktiska gymnasieutbildningarna ingår alltid APL (arbetsplatsförlagd lärande) då eleven får vara med på en arbetsplats inom det yrke man utbildar sig till. Det kan vara allt från att ha APL hos en målare eller snickare till att vara hos en frisör. En lite mer udda APL väntar tolv elever som går vård- och omsorgsprogrammet. Under hösten kommer de genomföra sina fyra veckors APL i Indonesien. I slutet av oktober åker de iväg för att göra praktik inom vårdinrättningar på Bali och Lombok. Under praktiken kommer eleverna jobba på bland annat skolor, cancerhem samt äldreboenden.

Få insikt om andra kulturer

Detta är tredje gången som gymnasiet genomför en resa för utlandsbaserad praktikperiod. En resa som är mycket uppskattad av de elever som följer med. Utöver att fördjupa sina kunskaper inom vårdyrket får eleverna insyn i hur arbetet kan ske i ett annat land samt får ta del av hur man ser på vård och omsorg inom andra kulturer. Kajsa Örtengren som är projektledare säger att praktiken gör att eleverna sedan har lättare att möta personer från andra länder inom vårdinstanser i Sverige. Hon är även en av de som följer med på resan och kan tolka från indonesiska i det fall som engelskan inte räcker till.

Lämna ett svar