Gymnasielever praktiserar i Indonesien

Inlägg av tomas

Upplagt 18 oktober 2019

I slutet av oktober åker tolv gymnasieelever från Uddevalla gymnasieskola till Indonesien för att genomföra APL under fyra veckor. En APL som både ger yrkeskunskap och insikt i hur arbetet utförs i andra delar av världen.

Inom de praktiska gymnasieutbildningarna ingår alltid APL (arbetsplatsförlagd lärande) då eleven får vara med på en arbetsplats inom det yrke man utbildar sig till. Det kan vara allt från att ha APL hos en målare eller snickare till att vara hos en frisör. En lite mer udda APL väntar tolv elever som går vård- och omsorgsprogrammet. Under hösten kommer de genomföra sina fyra veckors APL i Indonesien. I slutet av oktober åker de iväg för att göra praktik inom vårdinrättningar på Bali och Lombok. Under praktiken kommer eleverna jobba på bland annat skolor, cancerhem samt äldreboenden.

Få insikt om andra kulturer

Detta är tredje gången som gymnasiet genomför en resa för utlandsbaserad praktikperiod. En resa som är mycket uppskattad av de elever som följer med. Utöver att fördjupa sina kunskaper inom vårdyrket får eleverna insyn i hur arbetet kan ske i ett annat land samt får ta del av hur man ser på vård och omsorg inom andra kulturer. Kajsa Örtengren som är projektledare säger att praktiken gör att eleverna sedan har lättare att möta personer från andra länder inom vårdinstanser i Sverige. Hon är även en av de som följer med på resan och kan tolka från indonesiska i det fall som engelskan inte räcker till.

Läs också…

Turerna kring badhuset fortsätter – nu 24 miljoner dyrare

Turerna kring badhuset fortsätter – nu 24 miljoner dyrare

För 13 år sedan lyftes frågan upp ett nytt badhus i Uddevalla. Nu är beslutet taget som innebär att den nya simhallen kan påbörjas 2020 och vara klar 2022. Efter senaste beslutet höjdes investeringsramen från 440 miljoner till 464 miljoner.

Nu ska 200 miljoner sparas i Uddevalla

Nu ska 200 miljoner sparas i Uddevalla

På grund av att skatteintäkterna i Uddevalla inte följt med i ökningen av utgifterna har kommunen hamnat i en situation då 200 miljoner behöver sparas. Besparingen förväntas ske med hjälp av ny teknik – och mindre personal.

Nytt badhus via samarbete

Nytt badhus via samarbete

En rad frågor har stått obesvarade gällande ett nytt badhus i Uddevalla. Under 13 år har ärendet utretts och planer har rivits upp till förmån för nya. Vid en presskonferens presenteras nu resultatet av en helomvändning som öppnar för badhus i SM-kvalité.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *