Tänk Globalt Handla Lokalt i Uddevalla

Uddevallanyheter

Hur fyller man på spolarvätska?

Hur fyller man på spolarvätska

Som bilägare är det inte helt ovanligt att man inte riktigt har koll på bilens grundläggande funktioner och praktiska egenskaper, där ibland hur man fyller på spolarvätska. Faktum är att det inte alls är särskilt svårt att fylla på spolarvätska, men har man inte fått det instruerat för sig eller vet var man fyller på spolarvätska kan det kännas som ett krångligt moment. Som bilägare, eller bilförare överlag, är det dock nödvändigt att ha koll på just funktionen om spolarvätska, inte minst med tanke på att spolarvätskan är en avgörande siktförbättrare som ser till att du alltid kan hålla dina rutor rena oavsett väder.  Så hur fyller man på spolarvätska? Fortsätt läsa så får ni reda på allt ni kan behöva veta!

Fyll på spolarvätska

För att kunna fylla på spolarvätska i bilen måste du först veta var behållaren sitter, vilket inte i sig är särskilt svårt. Öppna motorhuven och leta efter locket med symbolen av en vindrutetorkare, detta brukar ofta sitta vid kanten av motorn och har en blå eller gul färg. När du väl hittat locket gör du så här:

  1. Lyft på locket med rätt symbol.
  2. Ta fram den spolarvätska du ska använda. Har du koncentrerad spolarvätska ska denna blandas enligt anvisning med vatten. 
  3. Fyll på behållaren tills spolarvätskan når strecket dit du ska fylla på. Använd en tratt för minskat spill, . 
  4. Klart!

Att fylla på spolarvätska är alltså inte så svårt, och så länge du vet var du ska fylla på det och hur du ska hantera spolarvätskan är det inget problem att göra det själv. Glöm inte att du alltid kan få hjälp med att fylla på spolarvätska på en mack eller i samband med bilservice om du känner dig osäker! 

Spolarvätska – vad är det?

Som tidigare nämnt så är spolarvätska en typ av siktförbättrare som agerar likt ett starkt och upplösande rengöringsmedel för bilrutan, där du med spolarvätskan då kan spola rutorna och se till att de hålls rena under tiden du kör. 

Spolarvätskan är nödvändig eftersom vi måste se ut genom bilrutan för att kunna köra säkert och tryggt, och oavsett om det är väder, insekter, smuts, avlagringar eller andra hinder som fastnar på rutan och blockar sikten så är spolarvätskan en räddare i nöden. Din bil indikerar på när det är dags att fylla på spolarvätska med en lampa, som ser ut som en vindrutetorkare. 

Olika typer av spolarvätska

Har man koll på vad spolarvätska är och vad det är till för så är det lite lättare att förstå hur viktigt det faktiskt är, och att man därmed också bör veta om hur spolarvätskan fylls på. Däremot finns det en annan faktor som kan försvåra det hela lite extra, och de är nämligen att det finns olika typer av spolarvätskor. 

Vanligen talar man om koncentrerad spolarvätska och färdigblandad sådan, där den koncentrerade då måste blandas ut med en viss mängd vatten för att man ska få till rätt fryspunkt. Det är egentligen den här biten som är det svåraste när det gäller just spolarvätska, och känner man sig osäker kan man få hjälp med det då man gör en bilservice i Uddevalla eller någon annan stad. 

Eftersom spolarvätska består av frostskyddsmedel är det viktigt att den kan verka i tillräckligt stark grad för att din ruta inte ska frysa, det vill säga att man blandar med rätt mängd vatten för att få rätt fryspunkt. Alltså måste man vara säker på hur man blandar spolarvätskan för att det inte ska frysa när det blir kallt, och därför är det bättre att blanda med lite lägre mängd vatten för att vara på den säkra sidan. 

Lämna ett svar