Tänk Globalt Handla Lokalt i Uddevalla

Uddevallanyheter

Märkesverkstad till märkesbilen

Märkesverkstad

Har du köpt en helt ny bil ingår ofta ett par servicetillfällen hos gällande märkesverkstad. Därefter behöver du betala för denna service. Det som skiljer en märkesverkstad åt från en vanlig verkstad är att märkesverkstäder har specifika krav på sig som måste uppfyllas. Dessa krav kommer från respektive tillverkare som verkstaden tillhör. En märkesverkstad för Volvo måste följa Volvos riktlinjer vad gäller verkstad, medan en märkesverkstad för Peugeot har egna krav och riktlinjer som måste följas. Dessa direktiv från tillverkarna kan handla om hur verkstaden ska vara utformad, vilka tjänster som erbjuds och vilken utrustning som måste finnas tillgänglig för att utföra reparationer och service. Tack vare samarbetet med biltillverkaren har de även tillgång till särskilda diagnos- och specialverktyg, allt för att kunna serva din bil så bra som möjligt. 

Vad skiljer en märkesverkstad från en vanlig verkstad

Utöver krav på utrustning och tjänster så får även de anställda på en märkesverkstad särskild utbildning från biltillverkaren. Detta innebär att de personer som kommer att serva din bil är experter på märket och känner till systemen ut och in. Utbildning i märkesverkstäder är något som pågår kontinuerligt, och ofta krävs det att mekanikerna genomför och klarar prov för att bli certifierade av tillverkaren. Detta säkerställer att mekanikerna och verkstadens kunskaper om märket alltid är uppdaterade och av högsta standard. Har du en ny bil så kan originaldelar och god kunskap om märket vägra högre än kostnaden för servicen, och då kan en märkesverkstad vara mer attraktiv. Om du å andra sidan har en bil av en äldre modell som har några år på nacken så kan istället en vanlig verkstad vara mer lockande, för att hålla kostnaden nere. Ha då i åtanke att det inte är säkert att originaldelar kommer användas för eventuella reparationer eller byten av delar. Att serva sin bil hos en vanlig verkstad betyder dock inte att kunskap eller kvalitet är mindre än hos en märkesverkstad, utan valet handlar om vad du prioriterar och vad du vill få ut av din service. 

Fördelar med en märkesverkstad

Många väljer att fortsätta gå till samma märkesverkstad även om det inte finns något krav på att service måste ske hos dem. Men med en märkesverkstad är man säker på att alltid få originaldelar och att arbetet utförs av personer som enbart jobbar med detta märke. Det betyder helt enkelt högsta möjliga kvalité rakt igenom. Du bygger även upp en relation till verkstaden och dess mekaniker. De känner till din bil och har tillgång till dokument på tidigare utförda reparationer och arbeten. Dessutom kommer det ”se bra ut” i serviceboken om den enbart servats av en märkesverkstad. Eller? Det är i alla fall detta som märkesverkstäder förmedlar som deras fördel. Att de kan ge högsta kvalité och håller andrahandsvärdet på bilen högt. De som är kritiska mot märkesverkstäder menar att det höga priset inte är befogat och att man därmed bara tjänar pengar på att vara just ”märkes” bilverkstad. 

Typisk kund:

Arne från Uddevalla har köpt en ny BMW. För honom är bilen ett intresse, ett transportmedel och en statussymbol utifrån det företag han driver. För Arne är det otänkbart att välja någon annan bilverkstad i Uddevalla utöver den märkesverkstad som är knuten till återförsäljaren. Det handlar för honom att få det bästa. Att byta verkstad är nästan uteslutet.

Lämna ett svar