Kategorier
Uddevallanyheter

Gymnasielever praktiserar i Indonesien

I slutet av oktober åker tolv gymnasieelever från Uddevalla gymnasieskola till Indonesien för att genomföra APL under fyra veckor. En APL som både ger yrkeskunskap och insikt i hur arbetet utförs i andra delar av världen.

Inom de praktiska gymnasieutbildningarna ingår alltid APL (arbetsplatsförlagd lärande) då eleven får vara med på en arbetsplats inom det yrke man utbildar sig till. Det kan vara allt från att ha APL hos en målare eller snickare till att vara hos en frisör. En lite mer udda APL väntar tolv elever som går vård- och omsorgsprogrammet. Under hösten kommer de genomföra sina fyra veckors APL i Indonesien. I slutet av oktober åker de iväg för att göra praktik inom vårdinrättningar på Bali och Lombok. Under praktiken kommer eleverna jobba på bland annat skolor, cancerhem samt äldreboenden.

Få insikt om andra kulturer

Detta är tredje gången som gymnasiet genomför en resa för utlandsbaserad praktikperiod. En resa som är mycket uppskattad av de elever som följer med. Utöver att fördjupa sina kunskaper inom vårdyrket får eleverna insyn i hur arbetet kan ske i ett annat land samt får ta del av hur man ser på vård och omsorg inom andra kulturer. Kajsa Örtengren som är projektledare säger att praktiken gör att eleverna sedan har lättare att möta personer från andra länder inom vårdinstanser i Sverige. Hon är även en av de som följer med på resan och kan tolka från indonesiska i det fall som engelskan inte räcker till.

Kategorier
Uddevallanyheter

Nytt badhus via samarbete

En rad frågor har stått obesvarade gällande ett nytt badhus i Uddevalla. Under 13 år har ärendet utretts och planer har rivits upp till förmån för nya. Vid en presskonferens presenteras nu resultatet av en helomvändning som öppnar för badhus i SM-kvalité.

Uddevallas badhus har under en längre tid varit i behov av renoveringar för att kunna fungera som det är tänkt. Det nuvarande badhuset byggdes 1974 och dess skick har under flera år ifrågasatts. När man påbörjade samtal om ett nytt badhus, 2006, var det få som anade att ärendet skulle ta 13 år innan man enades.

Initialt önskade flertalet involverade bygga det nya badhuset på samma plats som det tidigare. En av orsakerna till att detta beslut rivits upp var med hänvisning till länsstyrelsens krav om skredsäkringsåtgärder. Förseningen av bygget har nu utmynnat i att en samverkansmajoritet sett sig om efter en ny plats för att uppföra badhuset. Senaste i diskussionen är att badhus skall uppföras vid Rimnersvallens idrottsområde. Det finns logiska kopplingar att välja denna plats som har närhet till flera andra idrottsaktiviteter.

Utöver att man önskar få ett nytt badhus på Rimnersvallen diskuteras även en centralt placerad rekreationsanläggning.